AKSOS Assurance

AKSOS Assurance is binnen AKSOS verantwoordelijk voor de beoordeling- en controleverklaringen, zowel vrijwillig als wettelijk. Ondernemingen zijn vanaf een bepaalde omvang wettelijk verplicht om de jaarrekening te voorzien van een controleverklaring. Een controleverklaring geeft zekerheid omtrent de behaalde resultaten en samenstelling vermogen per balansdatum. Veel ondernemingen wensen ook als zij dat niet wettelijk verplicht deze hoge mate van zekerheid omtrent de jaarcijfers.

AKSOS richt zich niet alleen op de profit ondernemingen maar ook nadrukkelijk op de organisatie zonder winstoogmerk en de semi overheid. AKSOS heeft onder meer ervaring bij scholen, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, kerkgenootschappen en werkvoorzieningsschappen.

AKSOS probeert de werkzaamheden efficiënt en effectief uit te voeren. Om die reden is zij aangesloten bij Stichting Audit Only. Binnen het samenwerkingsverband worden de controle verklaring afgegeven. Stichting Audit Only waarborgt aan enerzijds de kwaliteit van de beroepsuitoefening en anderzijds de effectiviteit en efficiency van de werkzaamheden.

De controleteams bestaan uit ervaren medewerkers. Hierbij is de continuïteit van belang gericht op een meerjarige relatie.

Meer weten? Bel ons voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Contact
AKSOS Accountants
T: (050) 317 11 40
F: (050) 317 11 41
E: info@aksos.nl
KVK: 02063310
BTW: 8085.06.134.B01
route
Social Media
© copyright 2018 - AKSOS Groep B.V.