AKSOS HRM verdiept zich voor opdrachtgevers in personele vraagstukken. Menselijk kapitaal zien we als een belangrijke aanjager van je waarde.

Human Resource Management

Het inrichten en uitvoeren van de salaris- en personeelsadministratie? Doen we. Adviseren over personeelsbeleid en de opvolging daarvan? Uiteraard. Alle fiscale opgaven, werkkostenregelingen en onbelaste vergoedingen zitten gewoon in het pakket. Maar waar we in uitblinken, is de verdieping in personele vraagstukken. Daarvoor kijken we naar een optelsom van data.

Personele vraagstukken

Maar waar we in uitblinken, is de verdieping. Daarvoor kijken we naar een optelsom van data. Efficiënt en pragmatisch.

HRM achter de cijfers

Enerzijds de data uit bedrijfs-, loon- en personeelsadministratie. Anderzijds die van (geanonimiseerde) personeelsgegevens zoals opleidingen, loonkostenontwikkeling en ziekteverzuim. Samen leiden zij tot pro-actief advies en bijsturen.

AKSOS HRM is sterk in:

  • Salaris- en personeelsadministratie
  • HR-beleid
  • Verzorgen jaaropgaven en aanmelden pensioendiensten
  • Aangifte loonbelasting
  • Arbeidsovereenkomsten en CAO’s
  • Het opzetten van functiewaarderingssystemen
  • Handboeken en interne afspraken

AKSOS HRM is de som van cijfers en mensen

Specialist Richard Bronkhorst vertelt je graag meer. Bijvoorbeeld over hoe we uitblinken in het verdiepen van personele vraagstukken.

Stel je vraag over AKSOS HRM Richard Bronkhorst - Manager salaris administratie
Slimme HRM-professional nodig?

Via AKSEND bieden we (tijdelijke) ondersteuning voor jouw organisatie of project: cijferstrategen, consultancykanjers, belastingbazen en boekhoudbollebozen.

Huur een professional in

3, 2, 1… AKSOS!

Volle kracht vooruit voor onze opdrachtgevers