De Europese Commissie heeft de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het vierde kwartaal van 2021 (TVL Q4 2021) goedgekeurd. Daarmee is de regeling definitief. Ondernemers met minimaal 30% omzetverlies kunnen vanaf vandaag een aanvraag doen voor TVL-subsidie. Dat kan via de website van RVO. Je kunt de aanvraag doen tot en met vrijdag 28 januari. RVO streeft ernaar om voor het einde van 2021 de eerste betalingen te doen.

TVL Q4 2021

Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. In dat geval krijgt een ondernemer 100% subsidie voor het aandeel vaste lasten dat bij de sector hoort. Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen is 550.000 euro. Voor niet-mkb-ondernemingen ligt het maximum op 600.000 euro. De staatssteungrens is met de ingang van TVL Q4 2021 ook verhoogd: van 1,8 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro. Voor eerdere TVL-periodes geldt de maximale grens van 1,8 miljoen euro.