Zelfstandigenaftrek

Vorig jaar is besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2020 in acht stappen van € 250 en één stap van € 280 te verlagen naar € 5.000 in 2028. Dit jaar wordt voorgesteld om de zelfstandigenaftrek aanvullend met € 110 per jaar te verlagen. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2021 de zelfstandigenaftrek wordt verlaagd met € 360 per jaar en per 1 januari 2028 met € 390. In de jaren daarna daalt de zelfstandigenaftrek met € 110 tot € 3.240 in 2036. Meer lezen over de zelfstandigenaftrek? 

Vrijstelling TOGS en TVL

Eerder is aangekondigd dat de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) worden vrijgesteld van belastingheffing. Vooruitlopend op wetgeving is in een beleidsbesluit geregeld dat deze vergoedingen niet tot de winst behoren. Dat wordt nu wettelijk vastgelegd.

Aanpassing lage tarief vennootschapsbelasting en schijven

In 2021 wordt er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de vennootschapsbelasting. Het gaat om wijzigingen in de schijven en de tarieven. Het lage tarief van de vennootschapsbelasting wordt verlaagd van 16,5% naar 15%. Meer MKB-bedrijven gaan in de komende jaren dit lagere tarief betalen. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. In 2022 zal deze grens verder verhoogd worden naar € 395.000.

Belastingheffing voor multinationals

Het kabinet wil multinationals eerlijker belasten met oog voor het vestigingsklimaat. Nu kan het gebeuren dat bedrijven die in Nederland winst maken hier geen belasting betalen dankzij verrekening van verliezen of van bepaalde aftrekposten. Daarom neemt het kabinet 2 maatregelen, met een jaarlijkse extra belastingopbrengst van meer dan € 700 miljoen.

Investeringskorting voor bedrijven

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven ook in deze roerige tijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines. Bedrijven kunnen deze kosten verrekenen met hun loonheffing.

Investeringskorting voor bedrijven

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven ook in deze roerige tijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines. Bedrijven kunnen deze kosten verrekenen met hun loonheffing.

Details van de regeling worden verder uitgewerkt. Voor de aanvraag en uitvoering van de BIK werken Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) en de Belastingdienst samen.

Verhoging van het ’tarief’ van de innovatiebox

Als bedrijven winst maken met bepaalde vernieuwende activiteiten, hoeven zij over deze winst minder vennootschapsbelasting te betalen door toepassing van de innovatiebox. Het effectieve ’tarief’ van deze innovatiebox is nu 7%. Vanaf 1 januari 2021 stijgt dit ’tarief’ naar 9%.

De innovatiebox is bedoeld om vernieuwende activiteiten te stimuleren en om in Nederland een aantrekkelijk vestigingsklimaat te bieden voor innovatieve bedrijven. Deze verhoging is op Prinsjesdag 2019 aangekondigd om maatregelen die de lasten voor individuele huishoudens verlichten, mede mogelijk te maken.

(Om)scholing toegankelijker vanaf 2021

Werknemers kunnen van hun werkgever scholing krijgen die is vrijgesteld van loonheffing. Vanaf 2021 geldt dit ook voor ex-werknemers. De werkgever betaalt dan geen loonheffingen over de scholingskosten. Zo wil het kabinet (om)scholing toegankelijker maken.

De werkgever kan op de volgende manieren de scholingskosten onbelast vergoeden:

  • De werkgever betaalt de scholingskosten als onderdeel van een sociaal plan.
  • Is er na het dienstverband een deel scholingsbudget over? Dan mag de ex-werknemer dit na zijn dienstverband nog gebruiken.
Coronacrisis: looptijd van de belastingmaatregelen

Een aantal belastingmaatregelen die het kabinet heeft genomen om de coronacrisis door te komen wordt verlengd. Andere worden wettelijk vastgelegd. Daarmee hebben ondernemers een wettelijke basis voor onder andere administratie en toekomstige aangiften. Je ziet hier welke dat zijn.

Invoering CO2-heffing industrie vanaf 2021

Bedrijven in de industrie met een hoge CO2-uitstoot betalen straks een nationale CO2-heffing. Zo worden bedrijven meer gestimuleerd om bij hun investeringen rekening te houden met de gevolgen van CO2-uitstoot voor mens en milieu. De heffing is deel van een breed pakket maatregelen, dat industriële bedrijven stimuleert te investeren in verduurzaming. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord.

 

Bron: Ministerie van Financiën | wetsvoorstel