Op 31 januari 2020 vertrok het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Hiermee kwam een einde aan 47 jaren lidmaatschap. Het vertrek van de VK uit de Europese Unie brengt voor het Nederlandse bedrijfsleven gevolgen met zich mee. Er is immers geen vrij verkeer meer van personen en goederen.

Brexit Adjustment Reserve

Het kabinet stelt nu via de zogenoemde Brexit Adjustment Reserve in totaal 500 miljoen euro beschikbaar voor Nederlandse ondernemers die te maken hebben met negatieve gevolgen van Brexit. Het geld is beschikbaar gesteld door de Europese Unie en is bedoeld om ondernemers te ondersteunen in de omschakeling naar de nieuwe situatie waarbij het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaakt van de EU.

De 500 miljoen euro voor ondernemers wordt verdeeld via meerdere regelingen die op dit moment worden uitgewerkt. De Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat deze regelingen uitvoeren voor de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Regelingen voor het brede bedrijfsleven

Door Brexit heeft een groot aantal bedrijven zich moeten aanpassen aan andere wet- en regelgeving om zaken te blijven doen met het Verenigd Koninkrijk. Voor hen ontwikkelt het ministerie van EZK subsidieregelingen om tegemoet te komen in Brexit gerelateerde kosten. Het gaat dan om kosten voor bijvoorbeeld voorlichtingscampagnes, douanegerelateerde opleidings-, ICT- en advieskosten en tijdelijke inhuur van extra transportmaterieel.

Daarnaast ondersteunt de RVO ondernemers die dat willen bij het ontdekken van nieuwe markten via het zogenoemde internationaliseringsprogramma. Deze steun kan op individuele basis en op sectorniveau plaatsvinden. Hier is 32 miljoen euro voor gereserveerd.

Welke steun kunnen ondernemers krijgen?

De genoemde regelingen worden op dit moment uitgewerkt. Meer informatie over de Brexit Adjustment Reserve is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).