De Belastingdienst heeft onlangs brieven toegezonden met een machtigingscode voor een doorlopende VIA-machtiging. Met deze machtiging kan AKSOS gegevens opvragen bij de Belastingdienst ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting. Het dient met name als controlemiddel. Wanneer u de machtigingscodes nog niet heeft doorgezonden dan verzoeken wij u om dit alsnog te doen. Dit kan via de mail of post. 

Bron: Mon, 15 Nov 2021 22:05:14 +0100