Een verlaging van het inkomen door het opnemen van het aanvullend geboorteverlof, adoptieverlof of pleegzorgverlof mag de werkgever buiten beschouwing laten bij de toepassing van de salarisnorm van de 30%-regeling. Dit is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Financiƫn.

Aanvullend geboorteverlof

Per 1 juli 2020 is aanvullend geboorteverlof ingevoerd. Dit verlof kan in de eerste zes levensmaanden van het kind worden opgenomen tegen 70% van het loon, betaald door het UWV.

Ongewenst gevolg

De invoering van het geboorteverlof heeft echter een ongewenst gevolg. Het kan namelijk voorkomen dat een werknemer door de opname van geboorteverlof niet langer voldoet aan het looncriterium voor de 30%-regeling.

Om dit ongewenste gevolg weg te nemen zal de Uitvoeringsregeling Loonbelasting worden aangepast. Adoptieverlof en pleegzorgverlof worden aan de bepaling van de Uitvoeringsregeling toegevoegd.

De goedkeuring houdt in dat voor toepassing van het looncriterium van de 30%-regeling bij het opnemen van aanvullend geboorteverlof, pleegzorgverlof of adoptieverlof mag worden uitgegaan van het loon dat de werknemer zou hebben genoten zonder opname van dit verlof. De goedkeuring geldt met ingang van 1 juli 2020.

Bron: Ministerie van Financiƫn