Vanaf 2023 is ieder kantoor groter dan 100m2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Dat geldt voor bestaande bouw. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Als het kantoor het label A, B of C heeft voldoet het aan die norm.

Check daarom het Energielabel van je kantoor, zodat je tijdig maatregelen kunt nemen.

Nieuwbouw

1 januari 2021 moeten alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de eisen voor Bijna Energie neutrale Gebouwen (BENG).

Check je energielabel

Wil je weten welk energielabel je kantoor nu heeft? Doe dan de check op de website EP-online.

Gebruik de energiebesparingsverkenner

De Energiebesparingsverkenner is een eenvoudig hulpmiddel om een indicatie te krijgen van:

  • het huidige en het mogelijke energielabel van het gebouw;
  • de investeringskosten;
  • de jaarlijkse besparing op energiekosten en de terugverdientijd;
  • het milieueffect, uitgedrukt in CO2-reductie per m2.
  • Schakel een erkend energieadviseur in
Energielabel D t/m G?

Als je kantoor  een Energielabel D t/m G heeft dan kan het soms zonder ingrijpende verbouwing het label C halen. Vraag hiervoor advies bij een erkend energieadviseur. De adviseur controleert het gebouw en stelt verbeteringen voor. Misschien krijgt je pand na wat simpele aanpassingen meteen het hogere Energielabel A of B.

Maak gebruik van financiële regelingen

De overheid ondersteunt ondernemers bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Hier zijn verschillende financiële en fiscale regelingen voor. Bekijk bijvoorbeeld de mogelijkheden van de volgende subsidies:

  • Energie Investerings Aftrek (EIA) . Voor fiscaal voordeel en het investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE ). Voor een tegemoetkoming in de aanschaf van energiebesparende apparaten. Deze subsidie is zowel voor particulieren als zakelijke gebruikers.
  • Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+ . Voor investeringen in de ontwikkeling van nieuwe technieken voor onder andere zonne- en windenergie.
  • Regeling Groenprojecten . Bijvoorbeeld: duurzame huisvesting realiseren met een groenverklaring voor duurzaam bouwen.

Er zijn nog meer financiële en fiscale regelingen voor duurzame energievoorzieningen. Check ze in de energiesubsidiewijzer voor gebouwen.

Onderzoek de mogelijkheden van bodemenergie en aardwarmte

Je gebouw verwarmen of juist verkoelen met aardwarmte of bodemenergie? De overheid stimuleert deze vorm van duurzame energie met fiscaal voordeel en subsidies. Onderzoek of deze alternatieve energiebronnen iets voor jou zijn.

Bron: RVO.nl