Belangrijk! Bestuurder BV en betalingsproblemen door coronavirus? Meld betalingsonmacht op tijd!

In verband met de coronacrisis kunnen ondernemingen in de betalingsproblemen komen. In het kader van de crisismaatregelen kan bijzonder uitstel van betaling worden gevraagd voor de inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting.

Wat daar vaak niet bij vermeld wordt is dat bestuurders van B.V.’s ook een melding betalingsonmacht moeten doen.

Privé aansprakelijk

Zodra vaststaat dat een vennootschap niet meer in staat is om de verschuldigde loonbelasting, omzetbelasting, sociale verzekeringspremies of premies voor een pensioenfonds te voldoen dient hiervan melding te worden gedaan.

Bij niet melding en niet tijdige melding wordt kennelijk onbehoorlijk bestuur van de bestuurder aangenomen met als gevolg persoonlijke aansprakelijkheid. Je wordt dan als bestuurder van de B.V. privé hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de belastingschulden van de onderneming op basis van de Invorderingswet.

Er geldt vooralsnog geen uitzondering in verband met de coronacrisis. Uit voorzorg is het daarom belangrijk om de melding betalingsonmacht te doen ook wanneer er uiteindelijk een verzoek  om uitstel van betaling wordt gedaan.

Melding betalingsonmacht Belastingdienst

Wanneer duidelijk is dat een B.V. niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, moet je als bestuurder een schriftelijke melding van betalingsonmacht indienen bij de Belastingdienst. Je kunt het formulier downloaden op de website van de Belastingdienst. Bij vragen kun je contact met ons opnemen.

Binnen 14 dagen

De melding betalingsonmacht is bedoeld om de Belastingdienst of het pensioenfonds in een vroeg stadium in te lichten over de oorzaak van de betalingsproblemen en de financiële positie van een rechtspersoon. De melding betalingsonmacht moet binnen twee weken, nadat je de belastingen of premies had moeten betalen, gedaan worden bij de Belastingdienst. Als je dit niet doet, is de melding niet rechtsgeldig.

Let op!  Een melding betalingsonmacht betekent dus niet dat je uitstel krijgt van de Belastingdienst. Hiervoor moet je een apart verzoek tot uitstel van betaling doen.

Hulp nodig? Wij zijn bereikbaar op telefoonnummers: (050) 3171140 (Groningen) , (058) 2844730 (Leeuwarden) en (038) 4524280 (Zwolle).