Werkgevers kunnen vanaf vandaag, maandag 6 juli, een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming volgens de NOW 2.0 (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Een aanvraagformulier vindt je op de site van het UWV. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 augustus 2020.

Tegemoetkoming NOW 2.0

De NOW 2.0-regeling zorgt voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd als vanwege de coronacrisis over een periode van vier maanden een omzetverlies is geleden van minstens 20%.

Omzetverlies inschatten

Het omzetverlies moet in beginsel opgegeven worden voor de periode juni tot en met september. Probeer dit bij je aanvraag zo goed mogelijk te doen om te voorkomen dat je later een teveel uitbetaald bedrag moet terugbetalen.

Wanneer volgt betaling?

Na goedkeuring van de aanvraag volgt de uitbetaling van een voorschot van 80% van de tegemoetkoming voor de eerste twee maanden. Twee maanden later ontvang je het volgende voorschot, 80% over de laatste twee maanden. Achteraf volgt de definitieve berekening en krijg je het restant uitbetaald. Heb je te veel ontvangen, dan moet je dit terugbetalen.

Maximaal 90%

De tegemoetkoming van de NOW 2.0 bedraagt maximaal 90% van de loonkosten bij een verlies aan omzet van 100%. Bij minder omzetverlies wordt de tegemoetkoming evenredig verminderd. Bij 50% omzetverlies is de tegemoetkoming bijvoorbeeld 45%.

Bruto loon plus 40%

Voor de berekening van de tegemoetkoming in de loonkosten wordt het brutoloon van je werknemers verhoogd met 40% voor bijkomende kosten, zoals het vakantiegeld. In de eerdere regeling, NOW 1.0, was dit nog 30%.

Wijziging sanctie bij ontslag

Ten opzichte van de NOW 1.0-regeling is ook de sanctie bij ontslag gewijzigd. Deze bedraagt 5% vanĀ  de totale tegemoetkoming, maar alleen als je voor 20 of meer werknemers ontslag aanvraagt.

De sanctie van 5% is niet van toepassing als je een akkoord over de ontslagaanvraag hebt bereikt met de vakbonden of een andere vertegenwoordiging van de werknemers. Is er geen akkoord, dan blijft de sanctie ook achterwege als over het ontslag een mediationverzoek is ingediend bij de Stichting van de Arbeid.