Werkgevers kunnen tot en met 31 augustus een aanvraag indienen voor (een voorschot op) de tegemoetkoming van de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2.0).

Hierbij de maatregelen voor de NOW 2.0 op een rij:

  • Het subsidietijdvak is met de NOW 2.0 verlengd naar vier maanden. Dit was bij NOW 1.0 drie maanden. De subsidie moet de loonkosten over de maanden juni tot en met september 2020 compenseren.
  • Bij de NOW 2.0 geldt ook dat er een omzetverlies van minimaal 20% moet zijn. Dit moet wel anders berekend worden. Hier vind je de rekenhulp omzetverlies.
  • Als er gebruik is gemaakt van de NOW 1.0, dan moet de omzetperiode voor de NOW 2.0 aansluiten op de omzetperiode voor de NOW 1.0.
  • Het subsidiebedrag bij de NOW 2.0 is hoger dan bij de NOW 1.0. De loonsom wordt namelijk verhoogd met 40% en moet een substantiële verbetering zijn. Bij de NOW 1.0 was dit 30%.
  • Bij de NOW 2.0 geldt er een strafkorting van 100% als er bij UWV een ontslagaanvraag wordt ingediend om bedrijfseconomische redenen. Bij de NOW 1.0 is dit 150%.
  • Uitkeringen die UWV via de werkgever heeft uitbetaald worden niet gefilterd uit de loonsom.
  • Bij de NOW 2.0 mag er geen dividend of bonussen worden uitgekeerd over het jaar 2020.
  • De NOW 2.0 gaat gepaard met de verplichting om als je als werkgever in te spannen om werknemers te stimuleren om deel te nemen aan ontwikkeladvies of aan scholing. We schreven al eerder een artikel over de inspanningsverplichting voor werknemers.

Kom jij in aanmerking en heb je de aanvraag nog niet gedaan? Dat kan hier! Heb je hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met één van onze experts.