Op dit moment worden er brieven verstuurd naar bedrijven waarin het Europese bedrijf ‘VRE’ vraagt om gegevens op te sturen door middel van een invulformulier. Dit is geen officiële bief en wij verzoeken om deze niet in te vullen en op te sturen.

Het gaat om deze brief: Nepbrief VRE

De bedrijfsgegevens in de brief hebben wij weggehaald in verband met privacy.

VAT nummer 

In de brief wordt er gevraagd om het VAT nummer op te sturen vanwege de GDPR  (General Data Protection Regulation). De GDPR is sinds 2018 de nieuwe Europese privacyregeling. Deze brief is niet afkomstig vanuit de GDPR maar van oplichters onder de naam ‘VRE’.

KvK

Deze oplichters verkrijgen namen en adresgegevens van bedrijven vanuit het register van de Kamer van Koophandel. In de brieven staan dus ook de gegevens van het bedrijf waaraan de brief gericht is. De brieven kunnen er hier door uit zien als officiële brieven.

Kleine letters

In de kleine letters van deze brief staat dat, met het invullen en opsturen van het invulformulier, bedrijven vastzitten aan een abonnement van 711 euro per jaar voor de komende 3 jaren. Het is dus belangijk om deze brief niet in te vullen, anders zit men vast aan dit abonnement.

Herkennen oplichtingsbrieven

Tips voor het herkennen van nepbrieven:

  • lees de kleine letters – in dit geval kun je lezen dat je akkoord gaat met een abonnement van 711 euro per jaar voor 3 jaren;
  • google (bedrijfs)namen, adresgegevens en email-adressen – in dit geval komen er allerlei webpagina’s naar voren waarin te lezen is dat deze brief een scam is;
  • oplichtingsbrieven beginnen vaak zonder persoonlijke aanhef maar met ‘geachte klant’ of ‘dear sir/madam’
  • in veel oplichtingsbrieven staat het verzoek om je persoonsgegevens ’te controleren’, ‘bij te werken’ of ‘aan te vullen’.