Het kabinet heeft besloten extra geld vrij te maken voor de (fiscale) stimulering van elektrische personenauto’s. De focus van deze stimulering verschuift van de zakelijke naar de particuliere markt.

Zakelijke markt

Voor de zakelijke markt geldt dat de verlaagde bijtelling niet extra wordt verhoogd. Wel wordt het plafond in de verlaagde bijtelling eerder verlaagd dan in het Klimaatakkoord was voorzien.

Particuliere markt

Om de overstap van particulieren naar een elektrische personenauto te stimuleren wordt het beschikbare budget naar voren gehaald. De komende drie jaar komt er € 90 miljoen voor particulieren bij. € 80 miljoen is bestemd voor de subsidiëring van nieuwe en € 10 miljoen voor de subsidiëring van gebruikte elektrische personenauto’s. De subsidiebedragen voor nieuwe auto’s dalen wel sneller dan eerder aangegeven.

De stimulering van nieuwe elektrische auto’s stopt per 1 januari 2025 in plaats van per 1 januari 2026.

  2022   2023   2024   2025
Oude bedragen  € 3.700  € 3.350  € 2.950  € 2.550
Nieuwe bedragen  € 3.350  € 2.950  € 2.550   –
Emissieloze bedrijfsauto’s

Het subsidiebudget voor emissieloze bedrijfsauto’s wordt met in totaal € 28 miljoen verhoogd om mkb’ers, die de komende jaren een keuze maken voor een nieuwe bedrijfsauto in die richting te stimuleren.

Subsidiepot voor 2021 is leeg

We plaatsten eerder dit jaar in een artikel dat de subsidiepot voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto dit jaar leeg is. In september kwam daar het nieuws bij dat ook voor de aanschaf van een tweedehands elektrische auto de pot leeg was.

De subsidieregeling loopt door tot 1 juli 2025. Particulieren, die een (gebruikte) elektrische personenauto willen kopen of leasen, moeten wachten tot begin 2022 als zij in aanmerking willen komen voor de subsidie. Dan is het nieuwe subsidiebudget van € 18,3 miljoen beschikbaar.

Bron: Overig | publicatie