Heb je een leerling in dienst die bij jou een praktijk- of werkleerplaats volgt? Vergeet dan niet om voor 16 september de Subsidieregeling praktijkleren aan te vragen.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Corona coulance

Moest je door de coronacrisis onnodig de deuren sluiten van jouw onderneming? Dan worden, uit coulance, de weken waarin je de leerling of student niet konden begeleiden niet in mindering gebracht op de subsidie.

Als werkgever krijg je alleen subsidie voor de duur van de opleiding. Vanwege de pandemie wordt de nominale opleidingsduur in het studiejaar 2020/2021 waarschijnlijk vaker overschreden. Daarom wordt er in het studiejaar 2020/2021 geen rekening gehouden met de duur van de opleiding.

Bedragen en budget

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Per onderwijscategorie is er een maximaal budget beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie, wordt et budget evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen in die categorie.

Extra subsidie

De Subsidieregeling praktijkleren wordt voor een aantal sectoren uitgebreid. Het gaat om extra subsidie voor een:

  • mbo bbl-leerplek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie;
  • mbo bbl-leerplek voor conjunctuurgevoelige sectoren;
  • hbo-leerplek voor de tekortsectoren techniek (inclusief ICT) en gezondheidszorg.

Op de website van de Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland lees je meer over deze extra subsidie.

Administratie

Zorg er voor dat je als werkgever tijdens de begeleiding van een leerling, deelnemer of student de administratie goed op orde hebt. De RVO voert steekproefsgewijs controles uit. Je moet onder andere in bezig zijn van de praktijkleerovereenkomst en de aanwezigheids- en begeleidingsadministratie.

Aanvragen

Aanvragen van de subsidie doe je hier. Binnen 13 weken na 16 september besluit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gelijktijdig over alle ingediende aanvragen.

Andere subsidiemogelijkheden

Naast de subsidie voor praktijkleren zij er in Nederland ontzettend veel andere subsidiemogelijkheden. Zo zijn er voor jouw (nieuwe) werknemers een breed scala aan subsidies aan te vragen.

Sinds vorig jaar bieden we voor onze loonadministratieklanten een subsidiescan aan. We kunnen met deze scan erg gemakkelijk nieuwe subsidiemogelijkheden ontdekken en aanvragen. Deze scan detecteert of er eventuele subsidies aan te vragen zijn voor jouw werknemers op basis van proefplaatsing, scholing, arbeidsomstandigheden, loon, leeftijd of voormalig uitkeringsgerechtigden.

We sturen je een mail zodra wij vermoeden dat er subsidie mogelijk is. Jouw werknemer kan dan de subsidiescan invullen. Deze scan duurt maximaal een paar minuten. Mocht er uit de scan komen dat je voor jouw werknemer een subsidie kunt aanvragen? Dan helpen we je vervolgens met het aanvragen.

Meer weten over deze subsidiescan of ook loonadministratieklant worden van AKSOS? Neem dan contact met ons op.