Vanaf vandaag, 10 januari 2022, kunnen particuliere woningeigenaren in het aardbevingsgebied maximaal 10.000 euro subsidie aanvragen voor het verbeteren en verduurzamen van hun woning. De subsidie is aan te vragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Dit is de tweede en laatste mogelijkheid om deze subsidie aan te vragen.

Kwaliteitsimpuls aan woningvoorraad

De subsidie is voor gebouwen met een woonbestemming in het aardbevingsgebied die geen onderdeel zijn van het versterkingsprogramma. Woningen in het postcodegebied waar de waardedalingsregeling geldt of woningen met de postcode 9679, 9681 en 9682, komen in aanmerking voor de subsidie. De subsidie is onderdeel van de bestuurlijke afspraken die door Rijk en Regio zijn gemaakt op 6 november 2020. Dit met als doel om een kwaliteitsimpuls te geven aan de woningvoorraad in het aardbevingsgebied. Met deze subsidie kun je achterstallig onderhoud verrichten en je woning verduurzamen en verbeteren. Voor deze laatste subsidieronde is € 220,8 miljoen beschikbaar.

Digitale wachtrij

Je kunt subsidie aanvragen tot aan een maximum van 10.000 euro en je hoeft daarbij geen eigen geld in te zetten voor de verbeteringen die je wilt aanbrengen aan je woning. SNN en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verwachten veel belangstelling voor de subsidie. De SSN werkt met een digitale wachtrij, waardoor de aanvragen automatisch op volgorde van binnenkomst behandeld worden.

Om een aanvraag in te kunnen dienen heb je het volgende nodig:

  • Een offerte, factuur of globaal kostenoverzicht;
  • Een kopie van een bankpas of een bankafschrift;
  • Een werkende DigiD.
  • Kijk voor meer informatie en voorwaarden op: www.snn.nl/vvg10000.

Heb je hulp nodig met het aanvragen van de subsidie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.