De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. De regeling bestaat uit 2 voorzieningen:

• Een inkomensondersteuning voor levensonderhoud, deze vult het huishoudinkomen aan tot het sociaal minimum.
• Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro.

Voorwaarden Tozo

Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Tozo moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De complete lijst met voorwaarden vind je op de website van de Rijksoverheid.

Aanvragen Tozo 3

Je kunt Tozo 3 aanvragen bij de gemeente waarin je woont. Als je een Tozo 2-uitkering kreeg, kun je een verkort aanvraagformulier indienen zodra jouw woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. De Tozo 2-uitkering wordt niet automatisch verlengd. Je dient bij je aanvraag aan te geven of jouw situatie sinds je vorige aanvraag wel of niet veranderd is.

Aanvragen uitkering levensonderhoud met terugwerkende kracht

Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt je bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 januari 2021, dan kun je deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021. Het is vanaf 1 december 2020 niet langer mogelijk om nog een uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.

Partnerinkomenstoets

De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner wordt meegeteld bij het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je, net als bij Tozo 2, geen aanspraak maken op Tozo 3-uitkering levensonderhoud.

Vermogenstoets per 1 april 2021

Aanvankelijk zou er ook een vermogenstoets met ingang van 1 oktober 2020 gaan gelden. Maar deze is uitgesteld tot 1 april 2021. Deze vermogenstoets is een toets op beschikbare geldmiddelen. Beschikbare geldmiddelen zijn contant geld, banktegoeden, cryptovaluta en beleggingen bestaande uit aandelen, obligaties en opties. Schulden blijven bij de bepaling van de beschikbare geldmiddelen buiten beschouwing. De vermogensgrens is bepaald op een bedrag van € 46.520. Komen je beschikbare geldmiddelen boven dit bedrag dan heb je dus geen recht op de Tozo.

Uitstel aflossing Tozo-lening bedrijfskapitaal

In eerste instantie zouden ondernemers per 1 januari 2021 moeten beginnen met aflossen van de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal. Vanwege de voortdurende crisis zijn veel ondernemers niet in staat dit te doen. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten om de aflossingsverplichting op te schorten tot 1 juli 2021. Dit geldt zowel voor leningen die vóór 1 januari 2021 zijn aangegaan als voor leningen die na 1 januari 2021 worden aangegaan. De looptijd van de lening wordt voor alle leningen met zes maanden verlengd van 3 jaar tot 3,5 jaar. Over de periode van januari tot en met juni 2021 wordt geen rente berekend.

Aanvullingen steun- en herstelpakket één dezer dagen

In de persconferentie van dinsdag 12 januari 2021 heeft het kabinet aanvullingen op het steun- en herstelpakket aangekondigd. Momenteel bekijkt het kabinet wat hiervoor nodig en mogelijk is. We houden je hier van op de hoogte.

Heb je vragen over de Tozo? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.