Stel je hebt een tuinhuisje en wilt deze graag verhuren. Tegenwoordig gaat dit natuurlijk erg gemakkelijk op platformen zoals Airbnb of Natuurhuisje.nl. Maar hoe worden de inkomsten van de verhuur van je tuinhuis eigenlijk belast? De Hoge Raad heeft bepaald dat de huurinkomsten van mensen die hun tuinhuis of een ander deel van de eigen woning verhuren toch in box 1 belast moeten worden. Vorig jaar oordeelde het gerechtshof Amsterdam nog dat het verhuur van een tuinhuisje in box 3 belast moest worden.

Eigen woning 

De eigen woning kent een aparte regeling in de inkomstenbelasting. Anders dan andere vermogensbestanddelen valt de eigen woning niet in box 3 maar in box 1. Wanneer je je eigen woning wilt verhuren, bijvoorbeeld omdat je zelf op vakantie bent, dan is 70% van de verhuuropbrengst van het tuinhuis belast als inkomsten uit eigen woning.

Tweede woning 

Verhuur je een tweede woning, dan betaal je belasting in box 3 ‘sparen en beleggen’. Je woning wordt gezien als vermogen waarvoor een ander belastingtarief geldt. Een tweede woning is een woning waarvan je de eigenaar bent, maar waarin je niet woont.

Het gerechtshof

Vorig jaar oordeelde het gerechtshof dat een tuinhuisje niet bij de eigen woning hoort en daarom thuishoort in box 3. Het gerechtshof overwoog dat het tuinhuis slechts tijdelijk als hoofdverblijf aan het desbetreffende echtpaar ter beschikking staat. ‘Het tuinhuis kan in dat geval niet tot de eigen woning worden gerekend.’ De inkomsten uit de verhuur zijn dus niet als belastbare inkomsten uit eigen woning aan de heffing van inkomstenbelasting onderworpen.

Hoge Raad

De Hoge Raad komt nu echter met een ander oordeel: een woning die door de belastingplichtige tijdelijk aan derden ter beschikking wordt gesteld (bijvoorbeeld tijdens een vakantie) wordt toch als eigen woning voor de belastingplichtige aangemerkt door aan die woning het karakter van hoofdverblijf gedurende die periode niet te ontnemen. Het oordeel van de Hoge Raad heeft dus tot gevolg dat 70% van de verhuuropbrengst van het tuinhuis belast is als inkomsten uit eigen woning.