Als sprake is van aanzienlijk inkomensverlies door de coronacrisis en bestaande regelingen uit het steun- en herstelpakket onvoldoende zijn om de vaste lasten te kunnen betalen, kunnen huishoudens bij hun gemeente terecht voor ondersteuning via de TONK. 

Een aantal maanden eerder kwam er al de mededeling dat het kabinet meer geld zou uittrekken voor deze regeling vanwege de aanhoudende coronacrisis. Nu laat minister Koolmees weten dat veel gemeenten huishoudens in financiële nood ruimhartiger ondersteunen.

Bekendheid en budget

Al snel na de invoering van de TONK werd duidelijk dat de TONK minder vaak werd aangevraagd dan gedacht en dat de hoogte van de financiële tegemoetkoming sterk per gemeente verschilde. Hierop besloot het kabinet dat de bekendheid en het budget omhoog moesten. Het kabinet verdubbelde het budget naar 260 miljoen euro. Minister Koolmees ging veelvuldig met bestuurders van gemeenten, VNG en Divosa in gesprek over de inzet van de regeling.

Inspanningen werpen vruchten af

De inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen. Uit een enquête van Divosa blijkt dat veel gemeenten de regeling in hun gemeente hebben aangepast of dat voornemens zijn te gaan doen. Bijvoorbeeld door het ophogen van de uitkering of het laten vervallen van de vermogenstoets.

Gemeenten doen veel inspanningen om mensen te bereiken die mogelijk geholpen kunnen worden met de TONK, door mensen die eerder een aanvraag deden actief opnieuw te benaderen en door de aanvraagprocedures te vergemakkelijken.

Verlengd tot 30 september 2021

De TONK-regeling is, net als de andere regelingen uit het steunpakket, verlengd tot en met 30 september van dit jaar. Huishoudens in financiële nood kunnen dus langer gebruik maken van de ondersteuning.