Vanwege de coronacrisis kun je voor de meeste belastingschulden uitstel van betaling krijgen. De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is namelijk verlengd tot en met september 2020.

Voor welke belastingen is uitstel mogelijk?

Uitstel is mogelijk voor de vijf volgende algemene belastingsoorten: loonbelasting, btw, inkomstenbelasting, Zvw-premie en vennootschapsbelasting.

Hiernaast kunnen ondernemers online of in dezelfde brief, waarin je uitstel aanvraagt voor bovengenoemde belastingen, apart aangeven ook uitstel van betaling aan te vragen voor kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater, accijnzen en de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Hoe vraag je uitstel aan?

Je kunt online of schriftelijk uitstel van betaling aanvragen voor bovengenoemde belastingen. Je krijgt dan automatisch uitstel voor drie maanden.

In één keer aanvragen

Je kunt voor de eerstgenoemde algemene vijf belastingen in één keer uitstel aanvragen. Je hoeft dus niet te wachten totdat je alle vijf de aanslagen hebt gehad. Voor de overige belastingen geef je in het online formulier, of in de brief, apart aan of je uitstel wilt. Het uitstel van drie maanden geldt voor alle belastingen na ontvangst van je aanvraag. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen voor de belastingen waarvoor je uitstel hebt aangevraagd en die je binnen deze termijn van drie maanden ontvangt. Krijg je aanslagen voor belastingen waarvoor je nog geen uitstel van betaling hebt aangevraagd, dan kun je hiervoor alsnog apart uitstel aanvragen. Ook dit kan online.

Boetes en rente

Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen in deze periode, hoeven niet te worden voldaan. Daarnaast zijn de belasting- en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Na het uitstel van drie maanden moet je alle belastingen ineens betalen. Lukt dit niet, dan kun je langer uitstel aanvragen.

Langer uitstel?

Langer uitstel kun je tot nu toe alleen schriftelijk aanvragen. Een voorwaarde is dat je problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis worden veroorzaakt, bijvoorbeeld omdat je maar beperkt geopend mag zijn. Je dient dit in je verzoek tot uitstel aan te geven. Is je belastingschuld groter dan € 20.000, dan is een verklaring nodig van een derde-deskundige.

Derde-deskundige

Een derde-deskundige is bijvoorbeeld een accountant of belastingadviseur, maar kan ook een brancheorganisatie of een andere deskundige zijn. Deze mag niet bij je in dienst zijn en moet aangeven dat er betalingsproblemen zijn die hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn veroorzaakt. Ook moet de derde-deskundige een liquiditeitsprognose met de verklaring indienen en aangeven op basis van welke gegevens deze is opgesteld.

Ondernemers die langer uitstel aanvragen dan drie maanden mogen over 2020 geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.

Betalingsregeling

Vraag je langer dan drie maanden uitstel? Dan wordt je bij het aflopen van het uitstel een passende betalingsregeling geboden. Het is nog niet duidelijk wat die betalingsregeling inhoudt.