De TVL geldt nu ook voor ondernemers die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zij kunnen vanaf 31 mei 2021 een aanvraag indienen voor de TVL startende ondernemingen.

Startersregeling TVL

De regeling geldt voor ondernemers in het mkb en zzp’ers met een vestigingsadres, dat afwijkt van het woonadres.

Om voor de startersregeling TVL in aanmerking te komen moet een ondernemer in het eerste kwartaal van 2021 30% omzetverlies hebben geleden ten opzichte van het derde kwartaal van 2020. Voor het tweede kwartaal geldt ook voor startende ondernemers de algemene TVL-regeling.

Andere voorwaarde voor de TVL voor startende ondernemers is een bedrag van ten minste € 1.500 aan vaste lasten per kwartaal. Het subsidiepercentage bedraagt 85%. Het maximale subsidiebedrag voor het eerste kwartaal is € 124.999. Bij een subsidiebedrag vanaf € 25.000 is een verklaring van een deskundige nodig bij de aanvraag. Startende ondernemingen, die deel uitmaken van een groep van ondernemingen, komen niet in aanmerking voor de regeling omdat zij niet als starter worden gezien.

Het aanvraagloket voor de TVL voor startende ondernemers is geopend van 31 mei 2021 om 09.00 uur tot 12 juli 2021 om 17.00 uur. Aanvragen doe je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

TVL niet-startende ondernemers

Alle belangrijke data bekijken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor de niet-startende ondernemers? Die vindt je in het nieuwsartikel over de TVL van afgelopen maand. Inmiddels is de aanvraagperiode voor het eerste kwartaal gesloten voor MKB-ondernemers. De aanvraagperiode voor het tweede kwartaal opent halverwege juni.

De TVL Q1 voor grote ondernemingen is nog open tot 10 juni 17.00 uur.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat