De bestaande vaste reiskostenvergoeding mag in ieder geval tot 1 april 2021 door de werkgever nog onbelast worden vergoed. Deze noodmaatregel zou eigenlijk vandaag (1 februari 2021) eindigen, maar wordt door het kabinet verlengd vanwege de lockdown.

Vaste reiskostenvergoeding coronacrisis 

Krijgen jouw werknemers een vaste reiskostenvergoeding, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoef je deze vaste vergoeding niet aan te passen. Ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is wel dat het vaste vergoedingen betreft die al vóór 13 maart 2020 werden toegekend.

Na 1 april 2021

Wordt de goedkeuring niet nogmaals verlengd na 1 april 2021, dan tellen thuiswerkdagen vanaf die datum dus niet meer mee als reisdagen. Wil je als werkgever op basis van de 214-dagenregeling toch aan thuiswerkend personeel de huidige vaste reiskostenvergoeding blijven betalen? Dat kan alleen als je personeel tenminste 128 dagen (oftewel 60%) naar de vaste werkplek reist. Voor een werknemer die in deeltijd werkt, mag een pro rata gedeelte van 214 dagen vergoed worden.

Reisgedrag in kaart brengen

Het is van belang om vanaf 1 april 2021 het reisgedrag van je werknemers goed in kaart te brengen. Hoeveel dagen komt de werknemer nog naar kantoor vanaf 1 april en welke vaste thuiswerkdagen zijn er? Als in april het oude reispatroon nog niet is hersteld dan moet de vergoeding voor de reiskosten gebaseerd worden op het werkelijke reispatroon van de werknemers. Mocht het kabinet de maatregel voor de vaste reiskostenvergoeding wederom verlengen dan zullen we je hierover berichten.

Doorbetaling is niet wettelijk verplicht

De werkgever is niet wettelijk verplicht om de vaste reiskosten door te betalen als de werknemer deze kosten niet maakt. Als een werknemer langdurig (deels) thuis blijft door bijvoorbeeld thuiswerken, mag de werkgever de vaste reiskostenvergoeding (deels) stoppen. Als in de arbeidsvoorwaardenregeling, personeelshandboek, arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst (cao) echter is bepaald dat de werkgever de reiskosten moet blijven vergoeden bij afwezigheid van de werknemer, moet hij dit wel blijven doen.

Vragen?

Heb je vragen over de vaste reiskostenvergoeding voor jouw werknemers en wil je weten wat je straks kunt doen op 1 april 2021? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder.