Wet betaald ouderschapsverlof

De Wet betaald ouderschapsverlof zorgt ervoor dat werknemers geld ontvangen tijdens een deel van hun verlof als ouders. In Nederland gaat de wet betaald ouderschapsverlof in op 2 augustus 2022.

Wat houdt deze wet precies in?

Ouders hebben per kind recht op ouderschapsverlof van 26 maal de arbeidsduur per week. Er is voor maximaal negen van de 26 ouderschapsverlofweken een uitkering te ontvangen van het UWV. Deze 9 weken betaald verlof moet de medewerker in het eerste levensjaar van zijn kind opnemen.

Deze uitkering moet 70% van het dagloon gaan bedragen, met een maximum van 70% van het maximumdagloon (dit was 50%).

Huidige regels ouderschapsverlof

Op dit moment hebben Nederlandse werknemers die ouder of verzorger zijn recht op 26 weken ouderschapsverlof voor hun kinderen tot 8 jaar. Dit is onbetaald, tenzij in de cao of arbeidsvoorwaarden andere afspraken staan.

Verhoging van 50% naar 70%

Voorheen was de hoogte van het maximumdagloon voor de Wet betaald ouderschapsverlof 50%. Dit percentage is nu verhoogd naar 70%. Hiervoor heeft minister Van Gennip van SZW nu een ontwerpbesluit naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | 07-03-2022