Ouders kunnen hun kinderen een belastingvrije schenking doen voor het kopen of verbouwen van een woning. In 2022 geldt er een extra verhoogde vrijstelling. Deze verhoogde vrijstelling geldt eenmalig voor mensen tussen 18 en 40 jaar en bedraagt € 106.671 in 2022.

Jubelton

Deze verhoogde vrijstelling -ook wel jubelton genoemd- is ooit begonnen als instrument na de kredietcrisis om de wankelende huizenmarkt een duw in de rug te geven. Nu we inmiddels te maken hebben met een overspannen huizenmarkt heeft het kabinet besloten de jubelton af te schaffen in 2024.

Verlaging mogelijk voor 2024

De afschaffing van deze vrijstelling staat gepland op 1 januari 2024. Eerder afschaffen is niet mogelijk en daarom kijkt de tweede kamer nu naar de mogelijkheid om te verlagen. De voorgenomen afschaffing van de vrijstelling zal deel uitmaken van het Belastingplan 2023.

1 januari 2023

Het is mogelijk om de verhoogde vrijstelling per 1 januari 2023 te verlagen. Wel moet dan voor schenkingen tussen ouders en kinderen en voor andere schenkingen hetzelfde maximumbedrag gelden. Daarbij moet rekening gehouden worden met bestaande overige vrijstellingen om verwarring te voorkomen. Volgens de staatssecretaris ligt het voor de hand om als ondergrens voor een eventuele verlaging het bedrag van de eenmalige verhoogde vrijstelling tussen ouders en kinderen van € 27.231 te hanteren. Dit komt voor schenkingen in ouder-kindrelaties de facto neer op een afschaffing.

Bron: Ministerie van Financiën