De coronacrisis heeft veel gevraagd van zorgprofessionals en zorgorganisaties. De komende periode staat in het teken van inhaalzorg en het herstel van deze zorgprofessionals. Het kabinet heeft om die reden besloten de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg te verlengen tot en met 31 december 2021. De subsidie is vanaf maandag 14 juni 2021 aan te vragen.

Welke functies?

Coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund. Alle zorgaanbieders die vallen onder de regeling kunnen subsidie aanvragen voor het invullen van één van deze ondersteunende functies:

  • Coronabaan gastvrouw
  • Coronabaan zorgassistent/zorgbuddy
  • Coronabaan ADL–ondersteuner
  • Coronabaan welzijnsassistent
  • Coronabaan zorgmedewerker
  • Coronabaan ondersteuner veiligheid
Tot nu toe 3740 coronabanen

Coronabanen zijn een initiatief van het kabinet om de cruciale sectoren zorg, onderwijs en handhaving & toezicht te ondersteunen tijdens de coronapandemie. Zorgorganisaties hebben tot nu toe voor 3740 coronabanen subsidie aangevraagd. Daarvan volgen 947 mensen een zorg- of welzijnsopleiding, wat hen klaarstoomt voor duurzaam werk in de zorg.

Aanvragen

Aanvragen voor het tweede tijdvak van de subsidieregeling coronabanen in de zorg kunnen worden ingediend van 14 juni 2021 09.00 uur tot en met 25 juni 17.00 uur. Voor het tweede tijdvak stelt het ministerie van VWS hiervoor € 40 miljoen beschikbaar.