De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Deze regeling is verlengd tot 1 juli 2021

Partnerinkomenstoets

De per 1 juni 2020 ingevoerde partnerinkomenstoets blijft ook na 1 oktober van kracht.

Vermogenstoets

Aanvankelijk zou er ook een vermogenstoets met ingang van 1 oktober 2020 gaan gelden. Maar deze is uitgesteld tot 1 april 2021.

Deze vermogenstoets is een toets op beschikbare geldmiddelen. Beschikbare geldmiddelen zijn contant geld, banktegoeden, cryptovaluta en beleggingen bestaande uit aandelen, obligaties en opties. Schulden blijven bij de bepaling van de beschikbare geldmiddelen buiten beschouwing. De vermogensgrens is bepaald op een bedrag van € 46.520. Komen je beschikbare geldmiddelen boven dit bedrag dan heb je dus geen recht op de Tozo.

Levensonderhoud en bedrijfskapitaal

De verlenging van de regeling geldt voor zowel algemene bijstand voor levensonderhoud als bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal. De zelfstandige ondernemer die in aanmerking wil komen voor de Tozo in de periode vanaf 1 oktober zal een nieuwe aanvraag moeten doen bij de gemeente.

Het is tot 1 december mogelijk om bijstand met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020 aan te vragen. Daarna is het slechts mogelijk om bijstand met terugwerkende kracht tot de eerste van de kalendermaand waarin de aanvraag wordt ingediend aan te vragen.

Lening tot maximaal € 10.157

De zelfstandige kan eenmalig een lening verkrijgen van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. Is eerder een lening verkregen voor een lager bedrag, dan kan deze lening tot het maximum worden aangevuld. Een onder de Tozo verstrekte lening moet met ingang van 1 januari 2021 afgelost worden. Voor leningen die na 1 januari 2021 worden verstrekt, geldt dat de terugbetalingsplicht direct na verstrekking aanvangt.

Je kunt online checken of je voor Tozo in aanmerking komt. Ook kun je een van onze adviseurs vragen je te helpen bij de aanvraag.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken | besluit | 2020-126964, Staatsblad 2020 362 | 24-09-2020