‘De hele dag met cijfers bezig zeker!’ is een opmerking die accountants vaak naar hun hoofd geslingerd krijgen. Maar een accountant doet veel meer dan dat; ze zijn onder andere adviseur, vertrouwenspersoon en financiële huisarts.

Maar wat doet een accountant nou precies? Heb ík een accountant nodig? Wat is het verschil eigenlijk tussen een RA en AA accountant? En wanneer is het hebben van een accountant verplicht?

Met dit blog duiken we in op deze veel gestelde vragen.

Wat doet een accountant?

Een goede accountant geeft inzicht in het heden en gunt je een blik op de toekomst. Niet met een glazen bol, maar met data-onderzoek en statistieken.

Een accountant is iemand die goed zicht heeft op de financiën van een organisatie. Een accountant bekijkt alle cijfers en trekt hieruit conclusies. Zo geeft een accountant bijvoorbeeld aan hoe betrouwbaar een jaarrekening is door een accountantscontrole. Daarnaast heeft een accountant een adviserende rol, hij of zij adviseert organisaties over hun financiën.

Bij AKSOS is het geven van advies de toegevoegde waarde van onze accountants. Zij kunnen professioneel en gedetailleerd advies geven aan organisaties. Onze accountants ontmoeten?

Voorbeelden van (advies)vragen die je als ondernemer kunt stellen aan een accountant:

  • Waar sta ik over een jaar?
  • Welke investeringen zijn haalbaar?
  • Is de huidige (juridische) bedrijfsstructuur nog het meest passend?
  • Waar liggen onbenutte kansen?
Coronacrisis

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor onze maatschappij. Niet alleen vanwege onze gezondeid, maar ook de economische impact die het virus heeft is enorm. De overheid heeft hiervoor veel steunmaatregelen in het leven geroepen voor bedrijven en ondernemers. Hier komen steeds meer maatregelen bij of maatregelen worden uitgebreid en aangepast. Dit kan veel vragen oproepen bij ondernemers. Want hoe zit het eigenlijk precies met al die regelingen en waar kom ik voor in aanmerking?

Accountants kunnen je in deze tijd goed van advies voorzien en veel accountants hebben dan ook een vrijblijvend corona hulploket opgericht. Maak hier gebruik van!

Ook met ons kun je contact opnemen als je vragen hebt over de steunmaatregelen van het kabinet.

Verschil RA accountant en AA accountant

Er bestaan twee soorten accountants: Administratie-Accountant (AA) en Registeraccountants (RA). Het grootste verschil in opleiding is dat een AA Accountant een opleiding heeft gevolgd aan het hbo en een RA aan de universiteit.

AA’s stellen jaarrekeningen samen en worden ook wel samenstellende accountants genoemd. RA’s controleren de jaarrekeningen en worden ook wel controlerende Accountants genoemd. AA Accountants en RA Accountants hebben dezelfde bevoegdheden. Ze mogen allebei verklaringen zetten en handtekeningen zetten op jaarrekeningen.

Wanneer is een accountant verplicht?

Wanneer is de accountantsverklaring voor je jaarrekening verplicht? Regelmatig is sprake van onduidelijkheid over de wettelijke plicht tot accountantscontrole.

De wet onderscheidt drie soorten rechtspersonen: klein, middelgroot en groot. Alleen voor de laatste twee categorieën is een accountantscontrole verplicht.

Indien je voldoet aan twee of drie van de volgende vereisten (voor twee opeenvolgende jaren) is een accountantsverklaring verplicht:

  • Het balanstotaal hoger is dan € 6.000.000;
  • De netto-omzet hoger is dan € 12.000.000;
  • Het gemiddeld aantal werknemers groter is dan 50 (dit gaat om een gemiddelde van full time medewerkers die tijdens het boekjaar in dienst waren).

Er zijn een aantal uitzonderingen dus mocht je twijfelen dan is het altijd handig om contact op te nemen met een accountant.

Heb ik een accountant nodig?

Ook als je niet controleplichtig bent, kan het waardevol zijn om controle op je jaarrekening uit te laten voeren (vrijwillige controleplicht). Dit kan je bij verschillende zaken helpen, zoals bijvoorbeeld:

  • Het aanvragen van een lening;
  • Het gebruik maken van een subsidieregeling;
  • Het verkopen van je bedrijf.