Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en voor meer dan zes maanden? Dan geldt er voor jouw werkgever bij het einde van de arbeidsovereenkomst een aanzegplicht.

Deze plicht houdt in dat een werkgever een werknemer uiterlijk één maand voordat een arbeidsovereenkomst eindigt schriftelijk moet informeren over het wel of niet voortzetten van de overeenkomst.

Wordt je arbeidsovereenkomst verlengd dan moet je werkgever meedelen onder welke voorwaarden hij of zij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten. Wordt de aanzegverplichting niet nagekomen dan is jouw werkgever je een vergoeding gelijk aan één maandsalaris verschuldigd. Wordt de aanzegverplichting niet op tijd nagekomen dan is je werkgever je een vergoeding naar rato verschuldigd. Je werkgever hoeft niet te motiveren waarom hij of zij jouw arbeidsovereenkomst wel of niet verlengt.

Uitspraak kantonrechter

Volgens de kantonrechter heeft een werkgever met een e-mail aan een werkneemster, in vervolg op de mondelinge mededeling dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden voortgezet, voldaan aan de aanzegverplichting. De e-mail was ruim een maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst verstuurd. Bij de werkneemster kan na de ontvangst van de e-mail redelijkerwijs geen onzekerheid hebben bestaan over het wel of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst.

Bron: Rechtbank Rotterdam | jurisprudentie