De Belastingdienst heeft een brief opgesteld voor ondernemers met nadere informatie over de mogelijkheden als het bijzonder uitstel van 3 maanden van betaling van Belasting vanwege de coronacrisis afloopt.

Uitstel van betaling

Sinds maart is voor ondernemers – die in financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis – bijzonder uitstel van betaling beschikbaar voor ongeveer 20 belastingmiddelen en accijnzen. Via een online formulier of per brief kunnen ondernemers of hun vertegenwoordigers in eerste instantie voor een periode van 3 maanden uitstel van betaling krijgen. Wanneer deze 3 maanden niet toereikend is, is het mogelijk om dit bijzonder uitstel te verlengen.

Hierbij wordt gevraagd om aan te geven hoe de coronamaatregelen van invloed zijn geweest op de belastingschuld. Daarnaast wordt aan de ondernemer gevraagd te verklaren dat deze er alles aan doet om de liquiditeitspositie van de onderneming te behouden of te versterken. Dit betekent dat de onderneming geen dividend uitkeert, geen eigen aandelen inkoopt en over het jaar 2020 geen bonussen aan bestuur of directie worden uitgekeerd.

Wanneer bij de aanvraag voor 3 maanden bijzonder uitstel sprake is van een belastingschuld van € 20.000 of meer, wordt gevraagd om een liquiditeitsprognose en een derdeverklaring.

Einde 3 maanden

Inmiddels is voor veel ondernemers het moment nabij dat de 3 maanden bijzonder uitstel voorbij zijn of dat dit moment snel nadert. Om de ondernemer te informeren over de mogelijkheden heeft de Belastingdienst een brief opgesteld. Omdat een eerdere versie van de brief vragen heeft opgeleverd over het in één keer moeten terugbetalen van de openstaande belastingschuld wanneer het bijzonder uitstel is verlopen, is de brief op dit punt verduidelijkt.

Ook ondernemers die eerder bericht hebben gekregen van de Belastingdienst over het naderende einde van 3 maanden bijzonder uitstel van betaling, krijgen een herhaalbrief toegezonden.

Voorstel terugbetaling

In de brief wordt ook aangekondigd dat ondernemers die gebruik maken van bijzonder uitstel na de zomer een nieuwe brief krijgen met daarin in voorstel om de belastingschuld terug te betalen. Ook wanneer er verlenging van bijzonder uitstel wordt aangevraagd, is het mogelijk om een deel van de belastingschuld of (nieuwe) betalingsverplichtingen te voldoen. Wanneer de ondernemer er voor kiest om na de eerste 3 maanden bijzonder uitstel geen verlenging aan te vragen, wordt de ondernemer geacht de nieuwe betalingsverplichtingen te voldoen. Voor de openstaande belastingschuld waarvoor 3 maanden bijzonder uitstel is verleend en voor schulden met een betaaldatum vóór maart 2020, komt zoals gezegd na de zomer een brief met een betalingsvoorstel.

De Belastingdienst wil ondernemers in deze lastige tijden vanwege de coronacrisis op een passende manier ondersteunen en informeren. Deze brief is daarbij een middel. Zodra er meer informatie bekend is over bijzonder uitstel of het betalingsvoorstel dat ondernemers na de zomer wordt gedaan, zal de Belastingdienst hierover aanvullend communiceren via www.belastingdienst.nl/coronavirus en social media.

Ook kun je met vragen bij ons terecht. Neem contact op met een van onze belastingadviseurs.