Vandaag, 28 juli, stuurt de Belastingdienst een brief aan z’n 30.000 ondernemers die over geheel 2019 en tot nu toe over 2020 een nihil-aangifte instuurden. Een nihil-aangifte is een btw-aangifte doen waarin geen btw wordt aangegeven of teruggevraagd.

Voor de Belastingdienst is dit een sterke indicatie dat deze belastingplichtigen hun ondernemende activiteiten hebben gestaakt en dat hun omzetbelastingnummer (ob-nummer) en het btw-id kan worden ingetrokken.

De brief heeft tot doel de ondernemers te informeren dat de Belastingdienst van plan is het omzetbelastingnummer in te trekken, tenzij zij per brief duidelijk kunnen maken dat er geen sprake is van een staking. Deze reactie moet uiterlijk 1 september 2020 bij de Belastingdienst binnen zijn. Vorig jaar heeft de Belastingdienst deze brief ook verstuurd.

De Belastingdienst heeft, gezien de vakantieperiode, de reactietermijn verlengd ten opzichte van vorig jaar.