Als ondernemer kun je een oudedagsreserve opbouwen. Je kunt dit doen door elk jaar een deel van je winst op zij te zetten. Je hoeft over dat bedrag op dat moment geen belasting te betalen.  

Het vormen van een oudedagsreserve betekent niet dat je daadwerkelijk geld opzijzet. Het is een reservering van een deel van de winst. De reservering zorgt voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit levert je op de korte termijn belastingvoordeel op. 

Er is een maximumbedrag dat je elk jaar opzij mag zetten. De toevoeging aan de oudedagsreserve over een kalenderjaar is 9,44% van de winst. Met in 2021 een maximum van € 9.395. Je kunt (een deel van) je oudedagsreserve omzetten in lijfrente. De premie is dan aftrekbaar. 

Wanneer kom je in aanmerking voor een oudedagsreserve?
  • Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting. 

Weet je niet zeker of je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent? Doe dan hier de check.  

  • Je voldoet aan het urencriterium. 

Voor de oudedagsreserve moet je voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat je ten minste 1225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor je onderneming. Door de coronacrisis kun je hier misschien niet aan voldoen. Hiervoor is tot 1 juli 2021 het urencriterium versoepeld (zie alinea: Versoepeling urencriterium). 

  • Aan het begin van het kalenderjaar heb je de AOW-leeftijd nog niet bereikt. 
Versoepeling urencriterium

De Belastingdienst heeft tot 1 juli 2021 het urencriterium versoepeld. De versoepeling van het urencriterium vervalt per 1 juli 2021. Van juli tot en met december 2021 moet je dus wel het urencriterium halen. 

Ook voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 geldt een versoepeling van het urencriterium. 

Arbeidsongeschikt?

Ben je (deels) arbeidsongeschikt? Voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid geldt een urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. In dat geval mag je er voor je aangifte inkomstenbelasting van uitgaan dat je in die periode ten minste 16 uur per week aan je onderneming hebt besteed. 

Seizoengebonden ondernemer

Ben je een seizoengebonden ondernemer? En ligt de piek van je werkzaamheden normaal juist in de periode van 1 januari t/m 30 juni? Je mag dan uitgaan van hetzelfde aantal uren als in de piekperiode van 2019. Je moet deze uren wel aannemelijk kunnen maken.  

Is de oudedagsreserve voor mij gunstig?

Het vormen van de oudedagsreserve heeft tot gevolg dat de belastingheffing wordt verschoven naar de toekomst. In de jaren dat je een deel van de winst toevoegt aan je oudedagsreserve, betaal je minder belasting.  

Op enig moment valt deze reserve weer vrij en behoort de afname geheel tot je winst. Je betaalt dan meer belasting. Het is daardoor niet vooraf te zeggen of de reserve gunstig is. Laat je hierover goed adviseren door een van onze adviseurs.