Heb je een huis gekocht en ga je hier ook zelf in wonen? Dan kun bepaalde kosten die je maakt bij de aanschaf van het huis aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit kunnen jaarlijkse kosten zijn zoals de hypotheekrente of erfpacht of eenmalige kosten zoals de notariskosten of taxatiekosten.  

Hypotheek of lening 

Houd er rekening mee dat je alleen de rente en kosten mag aftrekken voor je eigenwoningschuld. Dat is het deel van je hypotheek of lening dat gaat over je eigen woning.  

De onderstaande kosten mag je in 1 keer aftrekken in de belastingaangifte over het jaar waarin je de kosten hebt betaald. 

 • advies- en bemiddelingskosten hypotheekadviseur;
 • bereidstellingsprovisie; 
 • notariskosten;
 • kadastrale rechten voor de hypotheekakte; 
 • taxatiekosten voor het krijgen van de lening;
 • kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie;
 • boeterente;
 • bouwrente die je betaalde ná het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakten;
 • kosten voor nieuwbouwdepot of verbouwingslening of verbouwingsdepot.
Rente 

Je mag de rente over je hypotheek of lening aftrekken als je voldoet aan een aantal voorwaarden. Meer weten? Ga dan naar de website van de Rijksoverheid. 

Erfpacht, opstal of beklemming 

Staat je woning op grond die niet van jezelf is en betaal je hier, bijvoorbeeld, maandelijks erfpacht voor? Dan zijn deze kosten ook aftrekbaar.   

De volgende kosten zijn hierbij niet aftrekbaar: 

 • de premie voor een opstalverzekering;
 • afkoopsommen voor de periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming;
 • als je de rechten van erfpacht, opstal of beklemming afkoopt, is de rente over de lening die je afsluit om de afkoopsom te financieren, meestal wel aftrekbaar;
 • premies voor een kapitaalverzekering eigen woning;
 • overgemaakte bedragen naar een spaarrekening eigen woning;
 • notariskosten voor de her uitgifte van erfpacht.
Monumentenpand 

Eigenaar van een monumentenpand? Dan mag je helaas geen onderhoudskosten of kosten voor modernisering meer aftrekken. Tot 1 januari 2019 kon dit nog wel. 

Als vervanging kun je jaarlijks tussen 1 maart en 30 april wel een subsidie aanvragen voor deze instandhoudingswerkzaamheden. Meer informatie over deze woonhuissubsidie vind je op de website van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.