Zoals u waarschijnlijk bekend is, maken wij bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting onder andere gebruik van de gegevens uit de Vooringevulde Aangifte (VIA). Onlangs heeft u van de Belastingdienst een brief ontvangen met betrekking tot de VIA. Elk jaar dient u een machtiging af te geven voor het opvragen en het gebruik van deze gegevens. Bij de brief van de Belastingdienst is een formulier ‘registratie machtiging intermediair goedkeuren’ gevoegd. Graag vragen wij opnieuw uw toestemming voor het gebruiken van de gegevens die de Belastingdienst kan aanleveren. Indien u ons toestemming wenst te geven dan verzoeken wij u om het formulier met daarop de code aan ons te zenden. Dit kan per mail naar: inkomstenbelasting@aksos.nl . Uiteraard mag het ook per post toegezonden worden. De activeringscode op het formulier heeft een beperkte geldigheidsduur. Indien u de code inmiddels heeft toegezonden dan kunt dit bericht negeren.   

Bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting 2019 vergelijken wij de gegevens van de Belastingdienst met de door u aangeleverde gegevens. De kans op foute dan wel onvolledige aangiften wordt hiermee verkleind. De gegevens van de Belastingdienst dienen niet ter vervanging van de door u aan te leveren gegevens. De gegevens van de Belastingdienst zijn bovendien niet altijd volledig of correct. 

Heeft u nog vragen dan kunt u uiteraard contact opnemen. 

Bron: Sun, 05 Jan 2020 14:09:18 +0100