Inmiddels zijn wel alweer in het jaar 2020. Dat betekent dat u waarschijnlijk een redelijk zicht hebt op het in 2019 behaalde resultaat. Voor de vennootschapsbelasting kan het van belang zijn dat de voorlopige aanslag 2019 op het juiste niveau zit. Is de voorlopige aanslag te laag dan is het verstandig om deze voor 1 mei 2020 aan te laten passen. De Belastingdienst brengt namelijk vanaf 1 juli 2020 een belastingrente van 8% (!) in rekening. Bestaat er recht op een teruggave dan wordt er geen rente vergoed. Binnenkort zullen in veel gevallen ook de voorlopige aanslagen 2020 worden opgelegd. De Belastingdienst schat het belastbare bedrag op basis van de in het verleden behaalde resultaten. Het kan dus voorkomen dat deze aanslag te hoog of te laag wordt vastgesteld. Ook in die gevallen kan het raadzaam zijn om de aanslag aan te laten passen.  

Bron: Mon, 06 Jan 2020 08:08:52 +0100