Mkb-bedrijven kunnen vanaf september 2020 subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden. Het kabinet trekt daar structureel €48 miljoen per jaar voor uit.

Het mkb kan SLIM-subsidie aanvragen voor:
  • Activiteiten voor leren en ontwikkelen (bijvoorbeeld loopbaanadvies of onderzoek naar behoefte aan scholing in het bedrijf).
  • Een aanpak om medewerkers aan te moedigen hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld een bedrijfsschool).
  • Een praktijkleerplaats binnen het bedrijf voor (delen van) een mbo-opleiding voor volwassenen.

In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkend leven. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd, geld of kennis voor dan in grotere bedrijven.

Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken.

Elke mkb-ondernemer kan straks een subsidieaanvraag indienen. Zij kunnen maximaal €24.999 krijgen. Ook samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties kunnen een aanvraag indienen om tot maximaal €500.000 te krijgen.

Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten doen. Ook kunnen ondernemers subsidie krijgen voor medewerkers die tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding willen volgen. De SLIM-regeling vergoedt namelijk een deel van de kosten van een derde leerwegtraject.

Wanneer kom je in aanmerking?

Een overzicht van aanvraagcriteria voor mkb’ers vind je op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wanneer aanvragen?

Mkb-ondernemingen kunnen SLIM-subsidie aanvragen van 1 september 2020 tot 30 september 2020 om 17:00 uur. Heb je hulp nodig met je aanvraag of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

STAP budget

Naast de SLIM-regeling voor ondernemers is het kabinet ook bezig met een persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen. Minister Koolmees en minister van Engelshoven hebben de conceptregeling voor het STAP-budget naar de Tweede Kamer gestuurd.

Daar staat in dat zowel werkenden als niet-werkenden vanaf 1 januari 2022 zo’n STAP-budget ter waarde van maximaal €1000 per persoon kunnen aanvragen.

Zij kunnen dat bijvoorbeeld inzetten om een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Er kunnen waarschijnlijk zo’n 200.000 mensen per jaar gebruikmaken van het budget. Tot 1 januari 2022 kunnen mensen hun scholingskosten fiscaal blijven aftrekken van hun inkomen.

Leren bij AKSOS

Ook wij vinden het belangrijk dat onze collega’s zichzelf ontwikkelen en blijven leren. We hebben dan ook altijd wel een aantal stagiairs bij ons op kantoor zitten of collega’s die zich even terugtrekken om een belangrijke toets te leren.

Lees bijvoorbeeld het verhaal van Jeroen, die met zijn opleiding HBO Rechten terecht kwam op de afdeling Fiscaal en hier zijn derdejaars stage liep.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.