Per 1 juli van het jaar treden er vaak de nodige veranderingen in werking, en dat is ook in 2021 het geval. De btw-vrijstelling verdwijnt, het minimumloon gaat omhoog en je gaat betalen voor je spaargeld.

Negatieve rente

Veel banken rekenden al een negatieve rente voor mensen met meer dan 250.000 euro op de rekening. Deze grens wordt nu bij banken zoals SNS, ING en Rabobank verlaagd naar 100.000 euro. ABN Amro hanteert een grens van 150.000 euro.

Gelijke behandeling btw binnen en buiten EU

Bij invoer van goederen in de EU geldt nu een btw-vrijstelling voor invoer-btw op pakketten met een waarde tot en met € 22. Deze vrijstelling verdwijnt. Vanaf 1 juli 2021 is bij invoer van goederen in de EU invoer-btw verschuldigd. Zendingen met een waarde tot en met € 150 blijven wel vrijgesteld van invoerrechten.

Vakantiedagen 2020 vervallen

Als een werknemer nog wettelijke vakantiedagen uit 2020 over heeft, dan vervallen die op 1 juli 2021. Voor bovenwettelijke vakantiedagen gelden andere regels. Die zijn vijf jaar geldig. Zorg wel dat je de werknemer goed en duidelijk informeert over zijn saldo vakantiedagen en de vervaldatum. Anders kan je werknemer bezwaar maken en mogelijk alsnog recht hebben op de vakantiedagen.

Minimumloon gaat omhoog

Heb je personeel in dienst? Houd er dan rekening mee dat het brutobedrag van het wettelijk minimumloon stijgt. Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt vanaf 1 juli 2021:

 • € 1.701,80 per maand
 • € 392,55 per week
 • € 78,51 per dag
Algemene nabestaandenwet

De bruto-nabestaandenuitkering bedraagt:

 • voor een nabestaande die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt € 1.250,16;
 • voor een nabestaande die een gezamenlijke huishouding ten behoeve van de verzorging van een hulpbehoevende voert € 785,54;
 • voor een nabestaande die met één of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft € 785,54.

De bruto-wezenuitkering bedraagt:

 • voor een kind jonger dan 10 jaar € 400,05;
 • voor een kind van 10 jaar of ouder maar jonger dan 16 jaar € 600,08;
 • voor een kind van 16 jaar of ouder maar jonger dan 21 jaar € 800,10.
Algemene Ouderdomswet

Het bruto-ouderdomspensioen bedraagt:

 • voor een alleenstaande € 1.275,39; en
 • voor een gehuwde of samenwonende € 863,66.
Beslagvrije voet

De beslagvrije voet van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedraagt maximaal:

 • voor een alleenstaande € 1.664,51;
 • voor een alleenstaande ouder € 1.782,62;
 • voor gehuwden zonder kinderen € 2.203,77; en
 • voor gehuwden met kinderen € 2.321,89.
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid