Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middelingsregeling een vermindering van belasting verkrijgen. De inkomens over drie opeenvolgende jaren worden gemiddeld waarna de belasting per jaar over het gemiddelde inkomen wordt berekend. Het verschil
tussen de eerder berekende belasting en de herrekende belasting, verminderd met een drempelbedrag van € 545, wordt op verzoek teruggegeven.

De middelingsregeling wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. Middeling is voor het laatst mogelijk over een tijdvak waarin het inkomen over het jaar 2022 is begrepen. Dat betekent dat middeling voor het laatst mogelijk is over de jaren 2022 tot en met 2024.

Bron: Overig | publicatie | 24-10-2022

De middelingsregeling: 49% van de Nederlanders heeft er nog nooit van gehoord. Maar door deze onbekendheid laten we wel in totaal € 163 miljoen aan belastinggeld liggen. Dat blijkt uit een analyse van Knab van openbare kamerstukken gecombineerd met een steekproef onder 2.600 Knab-klanten.

Wat is de middelingsregeling?

Met de middelingsregeling kun je bij sterk wisselende inkomens belastinggeld terugvragen. Hoe het werkt? Je telt de inkomens uit werk en woning van 3 aaneengesloten jaren op. De uitkomst deel je daarna door 3. Over de uitkomst daarvan – het gemiddelde inkomen – bereken je dan per jaar opnieuw de belasting. Is het totaal van de nieuwe belastingbedragen lager dan van de oude belastingbedragen? En is het verschil groter dan € 545? Dan kun je belasting terugkrijgen.

Berekenen of jij recht hebt op een teruggave? Je kunt dan gebruik maken van deze handige rekentool. 

Voorwaarden middelingsregeling

  • de middeling geldt alleen voor inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning);
  • je berekent de middeling over drie belastingjaren achter elkaar (bijvoorbeeld 2018, 2019 en 2020);
  • je hebt over alle opgegeven belastingjaren belasting betaald in Nederland;
  • je doet het verzoek om middeling binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de belastingjaren – waarover je middeling aanvraagt – vaststaan.
Startende ondernemers

Uit de steekproef blijkt dat het beginnend ondernemerschap de grootste rol speelt bij de kans of je kunt middelen. Ondernemers hebben vaak sterk wisselende inkomens, vooral als ze vanuit loondienst starten met ondernemen. Andere situaties waarin het inkomen sterk wisselt zijn bij bijvoorbeeld een sabbatical of een ontslagvergoeding.

Bron: Knab.nl en Belastingdienst