Bij de levering van nieuwe onroerende zaken, zoals een nieuwbouwhuis, betaal je omzetbelasting. De levering van bestaande onroerende zaken, zoals een bestaande woning, is vrijgesteld van omzetbelasting.

Van bestaand naar nieuw door verbouwing

Het kan voorkomen een bestaand huis door verbouwing echter zo verandert, dat deze verandert in iets wat we zien als een nieuwe onroerende zaken en niet meer als bestaande onroerende zaken. Er is dan omzetbelasting verschuldigd bij de levering.

Onduidelijkheid

Over de vraag wanneer verbouwing tot een nieuwe onroerende zaak leidt, bestaat onduidelijkheid. De jurisprudentie, die daarover is gewezen, is niet eenduidig. In de hoop aan de bestaande onduidelijkheid een einde te maken heeft de rechtbank Zeeland-West Brabant prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad.

De rechtbank wil weten aan de hand van welke criteria moet worden beoordeeld of na werkzaamheden aan een onroerende zaak ‘in wezen nieuwbouw’ is gerealiseerd.

Is dit aan de hand van de volgende criteria?

  • wijzigingen in de bouwkundige identiteit of de uiterlijke herkenbaarheid;
  • wijzigingen in de bouwkundige constructie;
  • wijzigingen in de functie in de zin van aanwendingsmogelijkheden;
  • de grootte van de gedane investeringen en/of de door verbouwing gerealiseerde meerwaarde.

Of worden er toch andere criteria gebruikt? 

De rechtbank wil verder weten welke van de hiervoor genoemde criteria als noodzakelijke voorwaarden voor ‘in wezen nieuwbouw’ moeten worden aangemerkt en welk gewicht aan deze criteria moet worden toegekend.

De rechtbank heeft deze vragen gesteld in een procedure die betrekking heeft op een voormalig kantoorpand, dat is verbouwd tot hotel. De kosten van de verbouwing waren hoger dan de voor het kantoorpand betaalde koopsom.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant