Vanaf 1 maart 2022 kun je met het STAP-budget voor maximaal € 1000 subsidie aanvragen voor het volgen van een opleiding, cursus of training. Het STAP-budget is vooral bedoeld om werknemers op de arbeidsmarkt te stimuleren. Als je werknemers in dienst hebt, kun je ze wijzen op het budget en ze helpen een passende opleiding te zoeken.

Medewerkers die zich kunnen ontwikkelen binnen jouw organisatie zijn gemotiveerder, productiever en presteren beter. Daarnaast worden mensen gelukkiger van groei en gelukkige werknemers zijn belangrijk voor een organisatie. Daarnaast ontwikkelt de wereld zich zo snel dat de skills die jouw werknemers nu bezitten misschien morgen niet meer nodig zijn.

STAP-Budget

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie en het doel is dan ook om de positie van werkenden en werkzoekenden op de arbeidsmarkt te versterken. De subsidie kan worden gebruikt voor scholing in de huidige branche of voor omscholing. Het budget is maximaal € 1000 per persoon per jaar.

Je komt in aanmerking wanneer:

  1. je ouder bent dan 18 jaar;
  2. je geen AOW ontvangt;
  3. jij of jouw partner de Nederlandse nationaliteit heeft of een andere nationaliteit van een land binnen de Europese Unie;
  4. je volksverzekerd bent.

Ben je onder de 30 jaar? Dan kom je niet in aanmerking voor studies waar je studiefinanciering voor kunt ontvangen. Dit om samengaan met studiefinanciering en dubbele financiering vanuit de overheid te voorkomen. Je kunt dan wel opleidingen volgen bij private opleiders om jezelf verder te ontwikkelen.

Aanvragen STAP

Vanaf 1 maart 2022 kun je als werkende en werkzoekende het STAP-budget aanvragen via Stapuwv.nl. In 2022 is er voor de subsidieregeling STAP-budget 160 miljoen euro beschikbaar dat verdeeld wordt over 5 aanvraagtijdvakken. Vanaf 1 maart start er iedere 2 maanden een nieuw aanvraagtijdvak. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van het STAP-budget? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. 

Aftrek scholingskosten

Studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn vanaf 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar. Ben je een ondernemer en zijn jouw studiekosten zakelijke kosten? Dan kun je deze nog steeds aftrekken van de winst. Er verandert dan niks. Twijfel je of jouw studiekosten als ondernemer zakelijk of privé zijn? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. 

NL Leert Door

Vanwege de coronacrisis waren veel mensen genoodzaakt om zich om te scholen of andere werkzaamheden te doen. In 2020 en 2021 bood de overheid daarom gratis ontwikkeladvies en gratis scholing met het programma ‘NL Leer Door’. Deze ontwikkeladviezen zijn nu niet meer beschikbaar.

Subsidieregeling Praktijkleren

Wil je een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Dan kun je gebruik maken van de Subsidieregeling praktijkleren. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Je vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding. Een aanvraag indienen is weer mogelijk vanaf 2 juni 2022.

Bronnen: UWV.nl, Does Employee Happiness have an Impact on Productivity?