Als werkgever ben je verplicht om zieke werknemers loon door te betalen. Je werknemer kan last hebben van een griepje, maar er kan ook meer aan de hand zijn. Mocht de werknemer langer ziek zijn dan ben je ook verplicht om samen aan de slag te gaan met de re-integratie.

Re-integratie

In eerste instantie is re-integratie gericht op terugkeer binnen het eigen bedrijf. Er wordt samen een Plan van Aanpak geschreven en bij langdurig ziekteverzuim (meer dan 6 weken) houdt de werkgever een re-integratiedossier bij. De werknemer wordt ziek gemeld bij het UWV uiterlijk op de eerste werkdag na de 42e ziekteweek. Lezen welke verplichtingen je nog meer hebt als werkgever? Dat lees je op de website van Arboned. 

Het kan ook zijn dat het niet lukt om te re-integreren binnen het eigen bedrijf, er moet dan onderzocht worden of de werknemer bij een andere werkgever het werk kan hervatten.

Tegemoetkoming kleine werkgevers

Het kabinet heeft besloten kleine werkgevers tegemoet te komen in de kosten van loondoorbetaling. Dat is mogelijk gemaakt door een wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, waarmee wordt voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een besluit tot wijziging van het besluit Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) en het besluit structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) gepubliceerd. Het besluit regelt de uitwerking van de hiervoor genoemde wijziging van de Wfsv.

De inwerkingtreding van de gedifferentieerde premieheffing is voorzien per 1 januari 2022. In het wijzigingsbesluit wordt onderscheid gemaakt tussen kleine werkgevers en middelgrote en grote werkgevers. De loonsom van een kleine werkgever bedraagt maximaal 25 keer het gemiddelde premieplichtige loon.

In het besluit wordt verder bepaald hoe voor de bepaling van de grootte omgegaan moet worden met een overgang van onderneming. De systematiek voor de Werkhervattingskas (Whk) wordt aangepast zodat er voor de premievaststelling Whk en Aof dezelfde definities van kleine werkgevers gelden. Dat betekent dat ook voor de Whk de grens tussen kleine werkgever en middelgrote werkgever wordt gelegd bij een premieplichtige loonsom tot en met 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon.

Voor kleine werkgevers worden de WGA- en ZW-premie per sector vastgesteld. Voor middelgrote werkgevers worden de WGA- en ZW-premiecomponenten gedeeltelijk per sector en gedeeltelijk individueel vastgesteld. Voor grote werkgevers worden de WGA- en ZW-premiecomponenten volledig individueel vastgesteld.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid