Vanaf 1 maart 2022 kun je weer belastingaangifte doen over het jaar 2021. Sommige kosten die je vorig jaar hebt gemaakt mag je aftrekken van jouw inkomstenbelasting. Bijvoorbeeld als je een huis hebt gekocht, een studie hebt gevolgd of zorgkosten hebt gemaakt. In dit artikel leggen we uit hoe je gemaakte zorgkosten in 2021 kunt aftrekken en waar je rekening mee moet houden.

Welke zorgkosten mag je aftrekken?

In de lijst hieronder zie je welke zorgkosten je mag aftrekken in jouw aangifte.

Daarvoor gelden nog wel een aantal voorwaarden:

  • Zorgkosten zijn alleen aftrekbaar als deze zijn gemaakt in verband met een ziekte, beperking of invaliditeit.
  • Je mag geen kosten aftrekken waarvoor je al een vergoeding krijgt. Dat betekent bijvoorbeeld dat je zorg die je vergoed hebt gekregen uit de basisverzekering of een eventuele aanvullende verzekering niet kunt aftrekken.
  • Het eigen risico kun je niet aftrekken, net zoals de premie die je maandelijks betaalt.
  • Je mag kosten alleen aftrekken in het jaar dat je ze hebt betaald. 
  • Bepaalde tegemoetkomingen hoeven niet van het aftrekbare bedrag te worden afgehaald, namelijk de tegemoetkoming van het CAK (chronisch zieken en gehandicapten), UWV (bij arbeidsongeschiktheid) en die van de Belastingdienst (voor specifieke zorgkosten).

Kosten voor geneeskundige hulp, behandelingen en medicijnen

Jouw kosten Aftrekbaar?
Verpleging in een ziekenhuis of een andere instelling Aftrekbaar
Tandarts, fysiotherapie of specialist Aftrekbaar
Behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus zoals een optometrist of een tandprotheticus Aftrekbaar
Behandeling door een paramedicus zonder doorverwijzing van een arts Onder voorwaarden aftrekbaar
Geestelijke gezondheidszorg voor een persoon jonger dan 18 jaar. 18 jaar of ouder? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar Niet aftrekbaar
Dyslexiezorg voor een persoon jonger dan 18 jaar. 18 jaar of ouder? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar Niet aftrekbaar
Combinatietest of een NIPT-test voor prenatale screening, zonder medische indicatie Niet aftrekbaar
Ivf-behandeling onder de 43 jaar Onder voorwaarden aftrekbaar
Voorgeschreven medicijnen (ook homeopathische middelen), behalve de eigen wettelijke bijdrage Aftrekbaar

Kosten voor hulpmiddelen

Jouw kosten Aftrekbaar?
Steunzolen Aftrekbaar
Rollator, looprek, loophulp met 3 of 4 poten, elleboogkruk, okselkruk of onderarmschaalkruk, gipssteun Niet aftrekbaar
Scootmobiel of rolstoel Niet aftrekbaar
Gehoorapparaat Onder voorwaarden aftrekbaar
Aanpassingen aan auto, fiets, computer en dergelijke Aftrekbaar. Lees meer

Kosten voor vervoer

Jouw kosten Aftrekbaar?
Vervoer naar arts, ziekenhuis of apotheek Aftrekbaar. Lees meer
Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap Aftrekbaar. Lees meer
Reiskosten voor ziekenbezoek Een vast bedrag aftrekbaar

Diverse kosten

Jouw kosten Aftrekbaar?
Dieet op voorschrift van arts of diëtist Een vast bedrag aftrekbaar, zie dieetlijst 2021
Extra gezinshulp vanwege ziekte of invaliditeit Onder voorwaarden aftrekbaar
Extra kleding en beddengoed Een vast bedrag aftrekbaar
Bron tabel: Belastingdienst

 

Drempelbedrag

Alleen het deel van de kosten dat uitkomt boven een bepaald bedrag, het drempelbedrag, is aftrekbaar. Dit wordt automatisch berekend als je jouw aangifte elektronisch doet.

Met een verzamelinkomen tot € 7.989 is, zonder een fiscaal partner, het drempelbedrag € 139. Heb je een fiscaal partner dan is het drempelbedrag € 278. Met een inkomen tussen € 7.989 en € 42.434 is het drempelbedrag 1,65% procent van het inkomen. Verdien je meer dan € 42.434 dan is het drempelbedrag € 700 + 5,75% van het gedeelte van het inkomen dat uitkomt boven € 42.434.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het doen van je aangifte of heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

 

Even iets anders: middeling

Ps. Heb je in de afgelopen jaren een sterk wisselend inkomen gehad? Vraag dan middeling aan. In dit artikel lees je wat middeling is en of dit op jouw situatie van toepassing is.