Subsidie nieuwe en elektrische personenauto

Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van deze regeling hebben particulieren recht op een subsidie van € 4.000 bij de aanschaf of lease van een nieuwe en elektrische personenauto.

Occasion

Voor de aanschaf of lease van een gebruikte personenauto geldt een subsidiebedrag van € 2.000.

Subsidieplafond bereikt

Het subsidieplafond van 2020 voor de aanschaf en lease van nieuwe elektrische personenauto’s is overigens al op 8 juli 2020 bereikt. Aanvragen voor nieuwe auto’s worden doorgeschoven naar 2021. Voor tweedehandsauto’s is er nog wel subsidie beschikbaar.

Weten of er nog wat in de pot zit? Kijk op www.rvo.nl/sepp.

Begripsomschrijving gewijzigd

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in de subsidieregeling de begripsomschrijving van een nieuwe personenauto gewijzigd. De oude omschrijving was als volgt: de personenauto waarvan volgens het kentekenregister de datum van eerste toelating, de datum van eerste tenaamstelling en de datum waarop de personenauto voor het eerst op kenteken is geregistreerd, gelijk zijn.

Om mogelijke verwarring te voorkomen is het woord ‘eerste’ voor tenaamstelling in de begripsbepaling van nieuwe personenauto vervallen. De wijziging heeft terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2020, waardoor deze vanaf de start van de regeling geldt.

Subsidieaanvraag

De subsidie-aanvraag kun je vanaf nu indienen op rvo.nl. Om de aanvraag te doen moet de auto op jouw naam staan.

Bron: Overig | besluit | Staatscourant 2020 nr. 38763, nr. IENW/BSK-2020/141985 | 23-07-2020